• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
        1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@biżuteriaartystyczna.pl;
        2. pisemnie na adres: ul. Stokrotek 7/1, 41-400 Mysłowice;

Reklamacja powinna zawierać wypełniony formularz reklamacji. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie nazwy produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2. Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią dowodu zakupu.

3. Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Marta Lesyk

Ul. Stokrotek 7/1

41-400 Mysłowice

Przed odesłaniem produktu prosimy o kontakt mailowy sklep@biżuteriaartystyczna.pl.

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Marta Lesyk

Ul Stokrotek 7/1

41-400 Mysłowice

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz dowód zakupu.

Przed odesłaniem produktu prosimy o kontakt mailowy sklep@biżuteriaartystyczna.pl.


 

..................., dn............. 20.... r.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................

tel. .............................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego...........................................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru ................................................................................................................................

Nazwa towaru ...........................................................................................................................................

Nr paragonu/faktury..................................................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

......................................... ..................

(czytelny podpis reklamującego)